با توجه به  حساسیت ، ظرافت ، و اهمیت بالای شغل میهمانداری ، پرسنل آقا و خانم تحت خدمت ، آموزشهای میهمانداری را به صورت حرفه ای فرا گرفته و متعهد ، متخصص ، با اخلاق و مجرب می باشند و در مراسم با یونیفرم های متحد الشکل و آراسته از میهمانان پذیرایی می نمایند .

 

instagram

facebook

googleplus

telegram

Email

twitter