سفره خانه های سنتی نماد هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان محسوب می شوند که از پیشینه ای شناخته شده و شناسنامه ای وزین و گرانبها برخوردارند. تشریفات عروسی و خدمات مجالس منزا آماده ارائه این سرویس در مجالس شما عزیزان می باشد.

سفره خانه سنتی به همراه سرو نوشیدنی های سبک و در صورت درخواست مشتری ، اجرای موسیقی زنده سنتی

 

instagram

facebook

googleplus

telegram

Email

twitter