تشریفات مجالس مُنزا | تشریفات عروسی

جدول قیمت

قیمت

شروع به رشد کسب و کار خود کنید

ما کاری را که انجام می دهیم دوست داریم و آن را با اشتیاق انجام می دهیم. ما برای آزمایش، اصلاح پیام ارزش قائل هستیم.

پایه
250 هزار تومان
 • 10 صفحه وب سایت واکنش گرا
 • 5 کمپین تبلیغاتی
 • 10 کلمه کلیدی SEO
 • 5 کمپین فیسبوک
 • 2 کمپین ویدئویی
استاندارد
350 هزار تومان
 • 10 صفحه وب سایت واکنش گرا
 • 5 کمپین تبلیغاتی
 • 10 کلمه کلیدی SEO
 • 5 کمپین فیسبوک
 • 2 کمپین ویدئویی
حرفه ای
500 هزار تومان
 • 10 صفحه وب سایت واکنش گرا
 • 5 کمپین تبلیغاتی
 • 10 کلمه کلیدی SEO
 • 5 کمپین فیسبوک
 • 2 کمپین ویدئویی

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.